den 1 mars 2024
2004
Minimera

GIVNA DISPASCHER ÅR 2004
 
Katamaran
Nr 3067
given 2004-01-07
 
Kaskoförsäkring för mindre fartyg. Fråga om rätt till försäkringsersättning för en motor som totalhavererat på grund av rostskador i cylinder och förgasare.
 
WINDCATCHER 
Nr 3068
given 2004-02-09
 
Båtförsäkring. Ägaren till ett fritidsmotorskepp blev inblandad i diverse tvister med anledning av försäljning av skeppet. Fråga om rätt att utnyttja rättsskyddsmomentet under en båtförsäkring för var och en av de olika tvisterna.
Delvis ändrad i TR
2005-00-00
Jfr NJA 2005 N 29
Bayliner
Nr 3069
given 2004-06-07
 
Fråga bl.a. om försäkringsfall har inträffat genom tillgrepp av båt.
 
SAYNAR YARDIMCI Nr 3070
given 2004-07-12
Varuförsäkring. Engelska villkor. A production line for packing of beverages was damaged by rust after a sea transport from Europe to South America. Questions regarding the cause of the damages and if the goods were insufficiently packed or prepared and if the receiver has taken proper measures for averting and minimising the loss. Also questions regarding calculation of damage.
Klandrad (Förlikt i TR)
Seraphia
Nr 3071
given 2004-08-30
Båtförsäkring. En yacht skadades vid brand så att reparation inte kunde vidtas. Fråga om rätten att ersätta skadan genom återanskaffning och – då denna rätt ansågs förfallen – vilket värde yachten i så fall skall anses ha.
 
Wellcraft 23 Nova
Nr 3072    
given 2004-10-25
Båtförsäkring omfattande bl.a. stöldmoment. Försäkringstagaren gör gällande att hans båt har stulits varvid försäkringsgivaren invänder dels att försäkringstagaren saknar försäkrat intresse, dels att försäkringsfall inte inträffat. Dispaschören fann att försäkringstagaren inte hade visat att försäkrat intresse förelåg.
Klandrad (Avskriven i TR)
 
Wellcraft 230
Nr 3073    
given 2004-12-01
Båtförsäkring omfattande bl.a. stöldmoment. Försäkringstagaren gör gällande att hans båt har stulits varvid försäkringsgivaren invänder att försäkringsfall inte inträffat. Dispaschören fann att försäkringstagaren inte hade gjort antagligt att försäkringsfall förelåg.
Fastställd i TR
2005-10-03
 
STENA LYNX III
Nr 3074    
given 2004-12-08
Damage was discovered on the vessels Port- and Starboard Outer Main Engines in 2001. The damage could be attributed to the loosened bolts that were securing the crankcase to the bedplate. Questions regarding apportionment of the damages over different insurance years. The Average Adjuster found that damage had propagated over two insurance years and the costs were apportioned over the time the damage had developed.
 
 Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se