den 1 mars 2024
2012
Minimera
 09:34:34 CEST
 
 Chris Craft 390 X Stinger  


Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkrad båt erhållit skador vilka skall ersättas under gällande försäkringspolicy. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning med hänvisning till att skadorna orsakats av slitage. Talan har ogillats mht att försäkringstagaren ej gjort mer antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte skett.

 Dispasch nr 3103
 Given den 16 augusti 2012


Adventure 8000

Dispasch nr 3104
Given den 28 november 2012

Båtförsäkring. Försäkringstagaren har gjort gällande att hans båt blivit stulen. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning med hänvisning till att försäkringstagaren inte har gjort mer antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte skett. Talan har ogillats.

 Klandrad TR 27 december 2012
Fastställd TR 15 november 2013    

Nyheter
Minimera


Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se