den 1 mars 2024
2013
Minimera
 09:34:34 CEST
 
 Motorbåten Arvor  


Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkringsersättning skall utgå utan avdrag. 
Försäkringsbolaget har vidhållit sin rätt att nedsätta utgiven försäkringsersättning med hänvisning till att sökanden underlåtit att uppfylla i försäkringsvillkoren uppställda aktsamhetskrav. Sökandens talan har vunnit bifall med hänsyn till att i försäkringsvillkoren uppställda aktsamhetskrav inte varit tillräckligt specifika för att grunda rätt till nedsättning av försäkringsersättning enl. försäkringsavtalslagens tvingande regler.


 Dispasch nr 3105
 Given den 27 mars 2013


Sea Lounge

Dispasch nr 3106

Given den 31 oktober 2013

Kaskoförsäkring. Ett skepp fick skador på grund av först förfrysning, sedan vatteninträngning. Försäkringstagaren har gjort gällande att skadorna på grund av vatteninträngningen täcktes av försäkringen. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning med hänvisning till bl.a. att skadorna kan tillskrivas bristande vård och underhåll.  

Nyheter
Minimera


Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se