den 1 mars 2024
2015
Minimera
09:34:34 CEST
 
Ghost  


Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkringsersättning skall utgå för totalförlust av båt. Försäkringsbolaget har avböjt att utge försäkringsersättning med hänvisning till att försäkringstagaren framkallat försäkringsfallet. Sökandens talan har bifallits.

Dispasch 3108
Given den 26 februari 2015

Klandrad Gbg TR 26 mars 2015
Ändrad Gbg TR 16 dec 2015
TRs utslag fastställt HovR 22 juni 2016


Alva

Dispasch 3109

Given den 4 december 2015

Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkringsersättning skall utgå utan avdrag. Försäkringsbolaget har vidhållit sin rätt att nedsätta utgiven försäkringsersättning med hänvisning till att sökanden underlåtit att uppfylla i försäkrings-villkoren uppställd räddningsplikt. Även fråga om huruvida försäkringen omfattar kostnad för uppsamling och destruktion av oljeutsläpp samt ersättning för skada som drabbat tredje man. Sökandens talan har bifallits i huvudsaken.   

Nyheter
Minimera


Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se