den 1 mars 2024
Dispascher 2016
Minimera
2016
 
 Albin Accent

Dispasch nr 3110
Given den 26 juni 2016
 Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkringsersättning skall utgå för reparation av läckage då denna orsakats genom sammanstötning. 
Enär ansökan om dispasch inte gjorts inom den tid som angetts i Försäkringsnämndens beslut har talan ansetts preskriberad.


Millimani

Dispasch nr 3111

Given den 22 november 2016

Kaskoförsäkring och P&I-försäkring. Ett fartyg fick slagsida på grund av bottenkänning när hon låg förtöjd. Hon sjönk till hälften. Dispaschören anser att haveriet var en följd av bristande vård. Ersättning på grund av kaskoförsäkringen ska därför inte betalas. Försäkringsbolagets invändningar mot att betala ersättning på grund av P&I-försäkringen bär emellertid inte fram.


Nyheter
Minimera


Personliga uppgifter  |  Användarvillkor
© 2013 Sveriges Dispaschör - info(@)dispaschor.se