Ansökan

Hur ansöker man om dispasch?

Om man är försäkringshavare till en sjöförsäkring och vill att dispaschören skall pröva om man har rätt till ersättning för någon skada skall man lämna in en ansökan till dispaschören. Ansökan skall vara utformad så att man talar om vad det är man vill ha. Detta kallas ett yrkande. Vidare skall man ange varför man vill ha det. Detta gör man genom att tala om att man tycker att någonting i försäkringsavtalet säger att man skall ha ersättning. Fartyget kan ha gått på grund och skadats eller en vara kan ha fått skador. Dessutom skall man beskriva alla omständigheter som har betydelse för bedömningen. Det kan vara fråga om vilken resa det har varit fråga om eller vilken last man hade ombord under resan. Vidare spelar väderförhållandena under resan en viss roll. Även andra omständigheter av betydelse skall anges i ansökan.

Till sin ansökan skall man också bifoga besiktningsrapporter, skeppsdagböcker, fakturor på reparationer eller annan räddningshjälp man haft. Det kan också vara bra att skicka med försäkringsbrev och försäkringsvillkor.

Sammanfattningsvis kan man säga att en ansökan om utredning om enskilt haveri i mycket liknar en stämningsansökan till tingsrätt i ett tvistemål.

Scroll to Top