Integritetspolicy

Skydd av personlig information

Sveriges Dispaschör är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse. Denna programförklaring gäller Sveriges Dispaschör portal och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Sveriges Dispaschör webbportal, förstår och accepterar Ni de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.

Insamling av personlig information

Sveriges Dispaschör kan insamla personlig information, såsom e-post adress, namn adress och telefonnummer. Sveriges Dispaschör kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och softvara som automatiskt kan insamlas av Sveriges Dispaschör. Denna information kan vara: din IP adress, webbläsar typ, domain namn, acces tid och extern webbadress. Denna information används av Sveriges Dispaschör för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Sveriges Dispaschör webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan sensitiv information genom Sveriges Dispaschör öppna meddelande forum, kan denna information samlas in av andra. Notera: Sveriges Dispaschör läser ingen av er privata online kommunikation.


Användning av personlig information

Sveriges Dispaschör samlar och använder personlig information för att kunna operera Sveriges Dispaschör webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Sveriges Dispaschör använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Sveriges Dispaschör och deras partner. Sveriges Dispaschör kan också kontakta dig genom enkäter för att få reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Sveriges Dispaschör håller reda på vilka sidor som besöks i Sveriges Dispaschör, för att veta vilka sodor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Sveriges Dispaschör kommer endast lämna ut din personliga information , utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda  Sveriges Dispaschör eller andra användares rättigheter.

Användning av Cookies

Sveriges Dispaschör portal använder “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Till exempel, om du anpassar Sveriges Dispaschör sidor, eller registrerar dig hos Sveriges Dispaschör , hjälper en cookie  Sveriges Dispaschör att komma ihåg den informationen. När du återvänder till  Sveriges Dispaschör webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i  Sveriges Dispaschör .

Säkerhet och personlig information

Sveriges Dispaschör säkrar din personliga information från oaktoriserad tillgång eller användning. Sveriges Dispaschör När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Förändringar av denna programförklaring

Sveriges Dispaschör kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Sveriges Dispaschör rekomenderar dig att periodvis läsa igonom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur  Sveriges Dispaschör skyddar din personliga information.

Kontakt information

Sveriges Dispaschör välkomnar dina kommentarer beträffande denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att  Sveriges Dispaschör inte har levt upp dill denna programförklaring eller har andra synpunkter, vänligen kontakta Sveriges Dispaschör via e-post Svante.Johansson@law.gu.se.

Scroll to Top