2001

Givna Dispascher 2001

Bayliner 2655 

Nr 3035

given
2001-01-12
Båtförsäkring. Försäkringstagaren påstod sig ha blivit frånstulen sin fritidsbåt. Fråga om försäkringsbart intresse förelåg med hänsyn till att försäkringstagaren inte kunde betraktas som civilrättslig ägare till båten.
Vattenscouter

Nr 3036

given 2001-04-20
Båtförsäkring. Fråga vid påstådd stöld om försäkringsfall inträffat, om försäkringens geografiska täckningsområde, samt om nedsättning av försäkringsersättning på grund av brott mot aktsamhetskravet.
Sweden Yacht 36

Nr 3037

given 2001-04-23
Båtförsäkring omfattande bl.a. sjöskada. Fråga vid beräkning av försäkringsersättning med anledning av grundstötning.
ARA

avskriven 2001-06-18
Kaskoförsäkring. Fartyget låg och lastade torv i Wick när det blåste upp till hårda ostliga vindar. Hon slogs mot kaj under lång tid. Fråga om senare inträffat maskinhaveri i form av spräckta motorblock hade orsakats av händelserna i Wick.
DUNÖ

Nr 3038

given 2001-10-29
Kaskoförsäkring av mindre fartyg. Fråga om omfattningen av försäkringsskyddet efter vatteninträngning efter grundstötning. Tillika fråga om ansvaret för dispaschkostnaden.
SAGA LEJON

Nr 3039

given 2001-11-05
Kaskoförsäkring. Ett fartyg sammanstötte under gång med oidentifierat föremål. Fråga huruvida de vid sammanstötningen uppkomna skadorna kan anses har orsakat ett senare maskinhaveri. Tillika fråga om ersättningsskyldighet för utredningskostnader.
NRG

Nr 3040

given 2001-11-26
Varuförsäkring. Fråga om försäkringen upphört att gälla. Tillika fråga om försäkringsgivaren vid ingående av avtalet åtagit sig ett särskilt längre gående ansvar än vad som följer av de allmänna varuvillkoren.

Se årtal:

Scroll to Top