2005

Givna Dispascher 2005

Sportkläderna

Nr 3075

given 2005-03-11
Varuförsäkring. Ett transportförsäkringskontrakt teck­nades för ett företags varusändningar på samtliga transportmedel. Premien baserades på företagets årliga omsättning. Redovisning av de enskilda varuförsändelserna skulle inte ske i något skede. Fråga har uppkommit om försändelser under transportförsäkringskontraktet kan vara underförsäkrade med hänsyn till det i kontraktet angivna högsta försäkringsbeloppet per transportmedel. Dispaschören finner att det angivna beloppet begränsar försäkringsgivaren enligt reglerna om underförsäkring.
RJ 85

Nr 3076

given 2005-03-21

Förlikt i TR
Båtförsäkring. En båt fick masthaveri under gång i öppen sjö på grund av att ett röstjärn lossade från sitt fäste. Fråga om försäkringsfall inträffat genom en plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse eller om det är fråga om ett undantag i försäkringen på grund av dålig infästning. Tillika fråga om bestämmande av ersättning för skadan.
Hamonia

Nr 3077

given 2005-04-08
Båtförsäkring. En båt grundstötte och förliste varefter viss ersättning utbetalades för totalförlust. Nu fråga om ytterligare ersättning skall utgå.
Tornado 6,5

Nr 3078

given 2005-04-22
Båtförsäkring. Ersättning för totalförlust för båt under gång med motor. Nu fråga om försäkrat intresse vid ägarbyte.
Helikopterdäcket

Nr 3079

given 2005-11-07
Transportförsäkring. Ett helikopterdäck transporterades med bogserbåt och pråm varvid skada på helikopter­däcket uppkom. Frågan om dels försäkringstäckning för uppkommen skada, dels försäkringsgivarens ansvar enligt särskilt åtagande. Dispaschören fann att skadan var undantagen från täckning med hänsyn till att varan inte iordningställts på ändamålsenligt sätt och att det inte förelåg något särskilt åtagande utöver vad som framgick av villkoren som skulle göra försäkringsgivaren ansvarig gentemot försäkringstagaren.

Se årtal:

Scroll to Top