2004

Givna Dispascher 2004

Katamaran

Nr 3067

given 2004-01-07
Kaskoförsäkring för mindre fartyg. Fråga om rätt till försäkringsersättning för en motor som totalhavererat på grund av rostskador i cylinder och förgasare.
WINDCATCHER 

Nr 3068

given 2004-02-09

Delvis ändrad i TR
2005-00-00
Jfr NJA 2005 N 29
Båtförsäkring. Ägaren till ett fritidsmotorskepp blev inblandad i diverse tvister med anledning av försäljning av skeppet. Fråga om rätt att utnyttja rättsskyddsmomentet under en båtförsäkring för var och en av de olika tvisterna.
Bayliner

Nr 3069

given 2004-06-07
Fråga bl.a. om försäkringsfall har inträffat genom tillgrepp av båt.
SAYNAR YARDIMCI

Nr 3070

given 2004-07-12

Klandrad (Förlikt i TR)
Varuförsäkring. Engelska villkor. A production line for packing of beverages was damaged by rust after a sea transport from Europe to South America. Questions regarding the cause of the damages and if the goods were insufficiently packed or prepared and if the receiver has taken proper measures for averting and minimising the loss. Also questions regarding calculation of damage.
Seraphia

Nr 3071

given 2004-08-30
Båtförsäkring. En yacht skadades vid brand så att reparation inte kunde vidtas. Fråga om rätten att ersätta skadan genom återanskaffning och – då denna rätt ansågs förfallen – vilket värde yachten i så fall skall anses ha.
Wellcraft 23 Nova

Nr 3072

given 2004-10-25

Klandrad (Avskriven i TR)
Båtförsäkring omfattande bl.a. stöldmoment. Försäkringstagaren gör gällande att hans båt har stulits varvid försäkringsgivaren invänder dels att försäkringstagaren saknar försäkrat intresse, dels att försäkringsfall inte inträffat. Dispaschören fann att försäkringstagaren inte hade visat att försäkrat intresse förelåg.
Wellcraft 230

Nr 3073

given 2004-12-01

Fastställd i TR
2005-10-03
Båtförsäkring omfattande bl.a. stöldmoment. Försäkringstagaren gör gällande att hans båt har stulits varvid försäkringsgivaren invänder att försäkringsfall inte inträffat. Dispaschören fann att försäkringstagaren inte hade gjort antagligt att försäkringsfall förelåg.
STENA LYNX III

Nr 3074

given 2004-12-08
Damage was discovered on the vessels Port- and Starboard Outer Main Engines in 2001. The damage could be attributed to the loosened bolts that were securing the crankcase to the bedplate. Questions regarding apportionment of the damages over different insurance years. The Average Adjuster found that damage had propagated over two insurance years and the costs were apportioned over the time the damage had developed.

Se årtal:

Scroll to Top