2015

Givna Dispascher 2015

Ghost

Dispasch 3108

Given den 26 februari 2015

Klandrad Gbg TR 26 mars 2015

Ändrad Gbg TR 16 dec 2015

TRs utslag fastställt HovR 22 juni 2016
Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkringsersättning skall utgå för totalförlust av båt. Försäkringsbolaget har avböjt att utge försäkringsersättning med hänvisning till att försäkringstagaren framkallat försäkringsfallet. Sökandens talan har bifallits.

Alva

Dispasch 3109


Given den 4 december 2015
Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkringsersättning skall utgå utan avdrag. Försäkringsbolaget har vidhållit sin rätt att nedsätta utgiven försäkringsersättning med hänvisning till att sökanden underlåtit att uppfylla i försäkrings-villkoren uppställd räddningsplikt. Även fråga om huruvida försäkringen omfattar kostnad för uppsamling och destruktion av oljeutsläpp samt ersättning för skada som drabbat tredje man. Sökandens talan har bifallits i huvudsaken. 

Se årtal:

Scroll to Top