2018

Givna Dispascher 2018

Rinker 25 Fiesta Vee

Dispasch nr 3113

Given den 8 februari 2018
Båtförsäkring. Försäkringstagaren har gjort gällande att hans båt blivit stulen. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning. Dispaschören har ogillat talan
med hänvisning till att försäkringstagaren
inte har gjort mer antagligt att
försäkringsfall inträffat än att så inte skett.
Stormway F-26

Dispasch nr 3114


Given den 24 augusti 2018
Båtförsäkring. Försäkringstagaren har gjort gällande att hans båt blivit stulen. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning. Dispaschören har ogillat talan 
med hänvisning till att försäkringstagaren 
inte har gjort mer antagligt att 
försäkringsfall inträffat än att så inte skett.

Se årtal:

Scroll to Top