2011

Givna Dispascher 2011

Bavaria 37

Nr 3102

given 2011-01-25

Klandrad TR 2011-02-24
Båtförsäkring. Båtförsäkring. Försäkringstagaren har gjort gällande att hennes båt blivit stulen. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning med hänvisning till att försäkrings­tagaren varken visat att hon äger båten eller gjort antagligt att för­säkringsfall inträffat. Dispaschören anser inte att försäkringstagaren uppfyllt sin bevisbörda för påståendet att hon äger båten varför hon saknar försäkrat intresse i båten. Hennes talan lämnas utan bifall.

Neptunus

avskriven 2011-04-19
Gemensamt haveri. Sedan det visats att recapen innehöll klausul om att gemensamt haveri skulle upprättas i London flyttades ärendet över till en dispaschör i London

Se årtal:

Scroll to Top