2014

Givna Dispascher 2014

Wellcraft 22 Scarab

Dispasch nr 3107


Given 17 april 2014

Båtförsäkring. Försäkringstagaren har påstått att hans motorbåt av märket Wellcraft 22 Scarab har stulits från uppställningsplats i anslutning till hans fastighet. Försäkringsgivaren har avböjt att utge ersättning. Fråga om försäkringstagaren visat att det är mer antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte skett. Talan har ogillats.

Se årtal:

Scroll to Top