2012

Givna Dispascher 2012

Chris Craft 390 X Stinger

Dispasch nr 3103

Given den 16 augusti 2012
Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkrad båt erhållit skador vilka skall ersättas under gällande försäkringspolicy. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning med hänvisning till att skadorna orsakats av slitage. Talan har ogillats mht att försäkringstagaren ej gjort mer antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte skett.
Adventure 8000

Dispasch nr 3104

Given den 28 november 2012

Klandrad TR 27 december 2012

Fastställd TR 15 november 2013 
Båtförsäkring. Försäkringstagaren har gjort gällande att hans båt blivit stulen. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning med hänvisning till att försäkringstagaren inte har gjort mer antagligt att försäkringsfall inträffat än att så inte skett. Talan har ogillats.

Se årtal:

Scroll to Top