2013

Givna Dispascher 2013

 Motorbåten Arvor

Dispasch nr 3105

Given den 27 mars 2013
Båtförsäkring. Sökanden har gjort gällande att försäkringsersättning skall utgå utan avdrag. 
Försäkringsbolaget har vidhållit sin rätt att nedsätta utgiven försäkringsersättning med hänvisning till att sökanden underlåtit att uppfylla i försäkringsvillkoren uppställda aktsamhetskrav. Sökandens talan har vunnit bifall med hänsyn till att i försäkringsvillkoren uppställda aktsamhetskrav inte varit tillräckligt specifika för att grunda rätt till nedsättning av försäkringsersättning enl. försäkringsavtalslagens tvingande regler.
Sea Lounge

Dispasch nr 3106


Given den 31 oktober 2013
Kaskoförsäkring. Ett skepp fick skador på grund av först förfrysning, sedan vatteninträngning. Försäkringstagaren har gjort gällande att skadorna på grund av vatteninträngningen täcktes av försäkringen. Försäkringsbolaget har avböjt att utge ersättning med hänvisning till bl.a. att skadorna kan tillskrivas bristande vård och underhåll.

Se årtal:

Scroll to Top