2008

Givna Dispascher 2008

Ravema

Nr 3087

given 2008-01-23
Varuförsäkring. En maskin skickades med fartyg från Japan till Sverige. Vid ankomst till slutdestinationen upptäcktes rostangrepp på maskinen till följd av saltvatten. Sedan Dispaschören fastställt ersättningsskyldigheten i och för sig (se nr 3065) begär försäkringstagaren prövning av ersättningens storlek. Dispaschören fann att ersättning för prisavdrag skulle utgå då det låg inom vad som kunde antas motsvara värdeminskningen.
Motorbåt

Nr 3088

given 2008-02-04
Båtförsäkring. En försäkringstagare gör gällande att en motorbåt har stulits från sin förtöjningsplats vilket försäkringsgivaren bestrider. Dispaschören finner inte att det är mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet.
Donzi 25 Ragazza

Nr 3089

given 2008-05-05

Klandrad TR 2008-05-27

Ändrad TR 2009-03-16
Båtförsäkring. En försäkringstagare gör gällande att en motorbåt har stulits från sin förtöjningsplats vilket försäkringsgivaren bestrider. Dispaschören finner inte att det är mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Tingsrätten gjorde en annan bedömning och lade bl.a. en förklaringsbörda på försäkringsgivaren att komma med alternativ till hur båten försvunnit.
Bayliner 2858

Nr 3090

given 2008-10-06
Båtförsäkring. En motorbåt tillgreps av okända personer. När den återfanns var den så skadad att den ansågs utgöra totalförlust. Fråga om det vid försäkringens tecknande av försäkringstagaren uppgivna värdet ska läggas till grund för utgivande av försäkringsersättning. Dispaschören finner att villkoren utformats så att den angivna försäkringssumman skall anses taxerad.

Se årtal:

Scroll to Top